17 mar 2014

Arbetet med framtagningen av metodboken har rullat igång i ett högre tempo nu. Vi har träffat reklambyrån flera gånger, granskaren har granskat tema 1-3 och nu skall metodansvarige göra de förändringar/justeringar som man pratat om.

Nu har vi fått vår budgetförändring godkänd av ESF-rådet vilket innebär att vi ska direktupphandla en fotograf som skall ta bilder till våra experiment.

Så här kommer troligtvis pärmens framsida att ser ut.

Visa alla »