Oskarshamns kommun tillsammans med Västervik, Kalmar och Nybro kommuner kommer under läsåren 2012-2014 att genomföra ett projekt i grundskolan för pedagoger – ett utvecklingsprojekt i skolan som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Projektet kommer att utbilda de utvalda pilotskolornas pedagoger i varje kommun.

 

Projektet syftar till att genom fortbildning för pedagoger höja intresset för naturvetenskap och teknik hos eleverna.

Detta vill projektet åstadkomma genom att föra in Science Center pedagogik i undervisningen.  Foto: Hanemålaskolan, Ann-Helén blev nöjd med sitt rörliga djur